Jurak Humi 35 granulowany, wysokoreaktywny nawóz służący do skutecznego odkwaszania oraz skutecznego poprawienia żyzności gleby. Wpływa bezpośrednio na odbudowę próchnicy i regulację/ zatrzymanie wody w glebie. Zawarte składniki w nawozie kreda jeziorna, kalcyt, składniki organiczne takie jak węgiel organiczny i kwasy humusowe huminy oraz fulwowe, mikro- i makroelementy jak siarka, potas, azot, magnez, fosfor wpływają na strukturę gleby a także poziom próchnicy w ziemi. 

Stosując nawóz Jurak Humi rośliny są dobrze odżywione, lepiej znoszą susze, przymrozki, stresy wegetacyjne, produktywnie pobierają makroskładniki z podłoża co wpływa na ekonomikę plonów.

• Reguluje bardzo skutecznie odczyn gleby
• Zawiera dużo próchnicy
• Zasobny w składniki pokarmowe – makro i – mikroelementy
• Stosowanie nawozu zatrzymuje wody opadowe
• Magazynuje azot, fosfor, potas i inne składniki pokarmowe

Węglan wapnia CaCo3
0 %
Liczba zobojętniania
0 %
Węgiel organiczny
0 %
Reaktywność w kwasie chlorowodorowym
0 %
Granulacja 2-6 mm, min
0 %

Mikro- i makroelementy
( N,P,K, S,Fe, Mg,Ca, Mn, Cu, B)