JURAK PREMIUM to najwyższej jakości granulowany nawóz węglanowy, wytwarzanym w procesie granulacji uprzednio silnie rozdrobnionej, miękkiej skały wapiennej. Wysoki stopień zmielenia i rozdrobnienia użytego surowca wpływa na szybkości działania nawozu oraz powierzchni styku z cząsteczkami, cechy te wpływają na wysoką reaktywność nawozu wynoszącą powyżej 99%

Jurak Premium wytwarzany jest za pomocą nowoczesnej przemiałowni w której powstaje półprodukt do nawozu, następnie dzięki innowacyjnej instalacji wytwarzania nawozów granulowanych materiał zostaje przekształcony do formy granulowanej. W końcowej fazie produkcyjnej nawóz charakteryzuje się bardzo niską wilgotnością nawozu oraz wysoką twardością granuli.

Kontakt granul nawozu z wilgotną glebą lub rośliną powoduje ich natychmiastowy rozpad, jednocześnie wyjątkowo duże zwiększenie powierzchni reakcji odkwaszanej gleby z substancją odkwaszającą.

Cenną cechą tego nawozu jest możliwość stosowania go wyjątkowo bezpiecznie i czysto – bezpyłowo, co eliminuje częste konflikty występujące przy rozsiewie wapniowych nawozów pylistych.


  • Wyrównuje odpowiednie pH gleby

  • Utrzymuje przyswajalność potasu, fosforu, magnezu

  • Chroni rośliny przed chorobami grzybicznymi

  • Zapewnia odpowiednią kondycję masy korzeniowej

  • Usprawnia obieg azotu, siarki zapewniając zaopatrzenie roślin

  • Zabezpiecza rośliny w większym stopniu przed suszą roślin

Węglan wapnia CaCo3
0 %
Liczba zobojętniania
0 %
Węgiel organiczny
0 %
Reaktywność w kwasie chlorowodorowym
0 %
Granulacja 3-6 mm, min
0 %
Wilgotność
0 %